Lista tematów do referatu

OBJAZD SKNH WARMIA I MAZURY

Tematy referatów związane są z miejscami i zabytkami, które odwiedzą studenci w trakcie objazdu. Tematy ułożone są w kolejności zwiedzania. Referat powinien trwać 10-15 minut

Referat, w zależności od tematu, może:

– dotyczyć tylko konkretnych obiektów, omówienia ich historii i założeń lub opisu architektonicznego

– zawierać szerszą tematykę, np. historię miasta, przybliżenie postaci

Liczba w nawiasie oznacza dla ilu osób jest to referat.

Zgłoszeń tematu dokonujemy na wydarzeniu w komentarzu na facebook’u.

https://www.facebook.com/events/165210783999748/

Następnie do 21 kwietnia należy wysłać referat na maila: sknhuwb@gmail.com w celu sprawdzenia.

TEMATY:

 1. TEMATY:
  1. Historia Myszyńca – stolicy kurpiów, kościół Trójcy Przenajświętszej [1-2]
  2. Warmia i Mazury – krótkie wprowadzenie [1]
  3. Szczytno – ruiny zamku krzyżackiego [1]
  4. Historia Olsztyna. Zamek Kapituły Warmińskiej i Wysoka brama [1-2]
  5. Bazylika konkatedralna św. Jakuba Apostoła – najstarszy sakralny obiekt Olsztyna [1]
  6. Stary ratusz i secesyjna zabudowa placu Bema (Olsztyn) [1-2]
  7. Historia Dobrego Miasta. Kościół Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych, Cerkiew Świętego Mikołaja [2]
  8. Historia Lidzbarka Warmińskiego, układ urbanistyczny, mury obronne i Wysoka Brama [2]
  9. Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Historia diecezji warmińskiej[1]
  10. Kolegiata św. Piotra i Pawła oraz dawny Kościół ewangelicki [1-2]
  11. Bisztynek – zapomniane miasto. Historia, zabudowa miasteczka, kościół farny Św. Macieja Apostoła i Przenajdroższej Krwi Jezusa, brama lidzbarska, kościół poewangelicki [2]
  12. Reszel – miasteczko o zachowanym średniowiecznym układzie urbanistycznym, fragment murów obronnych, klasycystyczny Ratusz [1]
  13. Zamek biskupów warmińskich w Reszelu [1-2]
  14. Kościół św. Piotra i Pawła oraz Rezydencja Archiprezbitera (Reszel) [1-2]
  15. Cerkiew Przemienienia Pańskiego i Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu [1-2]
  16. Kolegium Jezuickie (Reszel) [1-2]
  17. Święta Lipka – jedno z najważniejszych sanktuariów w północno-wschodniej Polsce [1-2]
  18. Historia Kętrzyna i postać Wojciecha Kętrzyńskiego [1-2]
  19. Dwie warownie – zamek i kościół św. Jerzego, mury obronne z XIV wieku (Kętrzyn) [1-2]
  20. Kościół poewangelicki św. Jana i siedziba dawnej Loży Masońskiej (Kętrzyn) [1-2]
  21. Historia Rynu. Zamek Krzyżacki [1-2]
  22. Twierdza Boyen (Giżycko) [2-3]
  23. Most obrotowy, Zamek pokrzyżacki (Giżycko) [1]
  24. Ublik – wieś mazurska (zespół pałacowo-dworski, brama cmentarna, szkoła wiejska) [2]
  25. Historia Ełku. Największy i najstarszy kościół Ełku – kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, jedna z najlepiej zachowanych wież ciśnień na Mazurach, ruiny zamku krzyżackiego [2]

Pomocne linki i literatura

https://www.mazury.travel

http://www.zabytki.mazury.pl

Archremczyk S., Historia Warmii i Mazur. Od pradziejów do 1945 roku, Olsztyn 1992.

Arszyński M., Budownictwo warowne zakonu krzyżackiego w Prusach (1230-1454), Toruń 1995.

Charytonow E., Zarys historii architektury, Warszawa 1987.

Kęgłowski J., Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983.

Skibiński S., Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996.