Minione Lata

„Minione lata. Historia ciągle aktualna” jest to kwartalnik popularyzatorsko-edukacyjny skierowany głównie do młodzieży licealnej, a także do wszystkich interesujących się historią. Celem naszego pisma jest promocję historii, jako atrakcyjnej nauki oraz pola do rozwoju osobistego.
Gazetka „Minione lata” jest również miejscem, gdzie studenci i członkowie Koła Naukowego mogą zdobyć cenne doświadczenie, promować swoje zainteresowania historyczne oraz publikować wyniki swoich badań.
„Minione lata” kolportowane są m.in. do szkół gdzie za zgodą dyrekcji przekazywane są bezpośrednio zainteresowanym uczniom.

W skład standardowego numeru „Minionych Lat” wchodzi m.in.:

  • artykuł poświęcony głównemu wydarzeniu w historii Polski, bądź powszechnej przypadający na dany okres;
  • artykuły poświęcone historii Podlasia;
  • każda z sekcji zamieszcza jeden artykuł ze swojej specjalizacji;
  • wywiad z osobą ze środowiska historycznego, która po ukończeniu studiów historycznych z powodzeniem pracuje w zawodzie;
  • kalendarium wydarzeń historycznych.

Wszystkich zainteresowanych publikowaniem w ramach jednego z powyższych działów, bądź na swój osobny temat odsyłamy do zakładki: Publikowanie artykułów w ML

Kolegium redaktorskie „Minionych lat”: Monika Kozłowska, mgr Marek Ostaszewski
Opiekun naukowy: dr Marzena Liedke