Nr 4

Najnowszy numer poświęcony będzie historii życia codziennego, mikrohistoriom i antropologii historycznej. Na teksty 2-3  str. czekamy do 20-go marca.

Szczegóły odnośnie publikacji