Publikowanie artykułów w ML

Należy pamiętać, że artykuły mają charakter popularno-naukowy i są skierowane do licealistów, zatem nie umieszczamy przypisów, a bibliografię zwężamy do najważniejszych pozycji.

Rozpiętość tekstu 2-3 strony (liczona bez tytułu i bibliografii)
czcionka 12 Times New Roman,
marginesy każdy 2,5 cm
interlinia 1,5

Plik zapisujemy w formacie .doc lub .doxc, plik należy nazwać według wzoru: „Imię Nazwisko tytuł artykułu”.

Sprawy nie poruszone powyżej należy rozstrzygać według Instrukcji Wydawniczej IHINP

Tak zedytowany artykuł należy przesłać na sknhuwb@gmail.com lub minione.lata@gmail.com wpisując w temacie: „Artykuł Minione Lata”.

Na wszelkie pytania prosimy również kierować na: sknhuwb@gmail.com (lub minione.lata@gmail.com)

Serdecznie zapraszamy do współpracy.