Lista tematów do zreferowania

Tematy referatów są związane z obiektami zabytkowymi zlokalizowanymi na trasie objazdu. Tematy są ułożone według miejscowości i kolejności zwiedzania.

Referat, w zależności od tematu, może:

 • dotyczyć tylko konkretnych obiektów, omówienia ich historii i założeń architektonicznych;
 • oprócz omówienia obiektów zabytkowych może obejmować szerszą tematykę (przykładowo – historię miasta, rodu czy danej grupy społecznej w kontekście danego zabytku, funkcje miasta, itp.).

 

Wybierając temat należy go skonfrontować z listą obiektów – każdy temat dotyczy w pewnym stopniu zabytków jakie będziemy zwiedzać!

TEMATY:

 1. Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskiim jako przykład europejskiej rezydencji.
 2. Założenia pałacowo-parkowe rezydencji Czartoryskich w Puławach.
 3. Kolekcja Izabeli Czartoryskiej – pierwsze muzeum na ziemiach polskich (Świątynia Sybilli i Dom Gotycki).
 4. Funkcje portowe i gospodarcze Kazimierza Dolnego – kazimierskie spichlerze.
 5. Zespół zamkowy – najdawniejsze dzieje Kazimierza nad Wisłą.
 6. Społeczność żydowska w Kazimierzu Dolnym (z uwzględnieniem synagogi i jatek żydowskich).
 7. Renesans lubelski na przykładzie obiektów sakralnych w Kazimierzu Dolnym (kościół farny, kościół św. Anny).
 8. Założenia renesansowe kazimierskich kamienic (minimum dwa obiekty).
 9. Zabudowa willowa ul. Lipowej w Nałęczowie (minimum siedem obiektów).
 10. Park zdrojowy w Nałęczowie. Michał Górki – koncepcja miasta ogrodu (np. Domek Biskupi, Domek Grecki, Stare Łazienki, Domek Gracki, Domek Gotycki).
 11. Historia uzdrowiska Nałęczów.
 12. Szlak renesansu lubelskiego na przykładzie obiektów sakralnych w Lublinie (kościół św. Ducha oraz Bazylika św. Stanisława Biskupa Męczennika w Lublinie)
 13. Zamek w Lublinie od XIII do końca XIX w.
 14. Historia Trybunału, jego funkcja. Historia gmachu (Lublin).
 15. Stary Rynek w Lublinie z otaczającymi go kamienicami oraz Plac po Farze.
 16. Archikatedra śś. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz Wieża Trynitarska (Lublin).
 17. Plac Łokietka, Brama Krakowska i Nowy Ratusz (Lublin).

 

Przydatne linki:
RADZYŃ PODLASKI:
http://www.radzyn-podl.pl/turystyka/zabytki/palac-potockich.html
PUŁAWY:
http://www.pulawy.eu/pli/206_PULAWY2srodkiakceptacja.pdf
http://www.sztetl.org.pl/pl/article/pulawy/3,historia-miejscowosci/?action=view
KAZIMIERZ DOLNY:
http://www.kazimierzdolny.pl/
http://www.kazimierz-dolny.pl/turystyka/zabytki_2
http://www.kazimierz-dolny.pl/turystyka/historia
http://www.zabytkikazimierzdolny.pl/
http://www.zabytkikazimierzdolny.pl/pub/uploaddocs/informator_zespolu_zamkowego.pdf
http://www.zabytkikazimierzdolny.pl/pub/uploaddocs/ogolny_informator_dla_turysty.pdf
http://www.kazimierzdolny.pl/trasy_spacerowe/32461/
http://www.kazimierzdolny.pl/trasy_spacerowe/32462/
http://www.sztetl.org.pl/pl/city/kazimierz-dolny/
NAŁĘCZÓW
http://www.kraina.org.pl/upload/naleczow_okolice.pdf
http://umnaleczow.nazwa.pl/plan/plan.htm

LUBLIN
http://www.lublin.eu

http://www.lublin.eu/turystyka/

http://www.lublin.turystyka.pl/atrakcje-turystyczne/stare-miasto.html

http://www.lublin.turystyka.pl/atrakcje-turystyczne/top-10.html

http://www.poznajlublin.pl/atrakcje-lublin

http://www.polskieszlaki.pl/lublin.html

http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/search,1,-1,-1,954700,-1,-1,-1.html