Sekcja Archiwistyczna

Sekcja Archiwistyczna została założona w roku akademickim 2014/2015. Głównym celem przyświecającym jej powstaniu była praca edytorska i wydawnicza źródeł rękopiśmiennych, czyli  historyczna praca u podstaw.  Ostatni nasz projekt wydawniczy to: księgi miejskie białostockie z XVIII wieku.  Ponadto sekcja daje możliwość zdobycia cennej wiedzy z zakresu archiwistyki poprzez wyjazdy do archiwów. Członkowie mogą zapoznać się z praktyczną stroną pracy archiwisty. Jeśli interesuje Cię odczytywanie zapisów z XVI-XIX wieku w językach (polskim, łacińskim, rosyjskim). Jeśli interesujesz się genealogią, to tym bardziej znajdziesz w niej swoje miejsce.  Kolejne projekty wydawnicze przed nami. W najbliższym czasie planujemy wyjazd do Poznania.

logo-arch


Opiekunowie naukowi: dr Piotr Guzowski i dr hab. Marzena Liedke
Przewodniczący: Adam Kuciński (adkucinski@gmail.com)