VII OSDKHN [2016]

ooo

Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić na:

VII Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Historyków Nowożytników
„Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”

która odbędzie się w dniach 6-7 maja 2016 r.
w Białymstoku na Wydziale Historyczno-Socjologicznym
(ul. Plac Uniwersytecki 1)

 

Celem konferencji jest zaprezentowanie badań nad szeroko rozumianym społeczeństwem nowożytnej Europy, rozpatrywanym w wielu aspektach.
Nie ograniczamy szczegółowej tematyki wystąpień. Proponowana lista zagadnień ma charakter otwarty:
– historia społeczna;
– historia gospodarcza;
– historia kultury;
– historia życia codziennego;
– mikrohistoria;
– historia miast i miasteczek;
– demografia historyczna;
– metodologia i historiografia;
– i wiele innych.

Na zgłoszenia czekamy do 20 kwietnia 2016 r. Prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych (formularz do pobrania tutaj) na adres sknhuwb@gmail.com. Planowane wystąpienie powinno trwać nie dłużej niż 20 minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają wybór najlepszych wystąpień. Informacje o przyjęciu zgłoszenia na konferencję otrzymają Państwo w formie mailowej po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, czyli po 20 kwietnia 2016 r., wtedy też podany zostanie numer konta, na należy dokonać opłaty konferencyjnej.

Opłata konferencyjna dla uczestników wynosi 50 zł. Pokrywa ona koszty planowanej publikacji pokonferencyjnej, materiałów konferencyjnych, poczęstunku w przerwach między obradami oraz spotkania integracyjnego.

Organizatorzy nie gwarantują noclegu z 6 na 7 maja, jednak oferujemy pomoc w znalezieniu zakwaterowania.

Konferencja jest planowana jako impreza dwudniowa – w piątek i w sobotę. Jednakże organizatorzy zastrzegają, iż w przypadku, gdy liczba referentów nie pozwoli na zrealizowanie programu dwudniowego, konferencja odbędzie się wyłącznie w piątek.

Wszelkie pytania prosimy kierować na wyżej podany adres e-mail, zapraszamy także na stronę internetową i facebookową Koła Naukowego:
https://www.facebook.com/uwb.sknh/
https://sknhuwb.wordpress.com/

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: formularz_zgloszeniowy

Zaproszenie do pobrania: zaproszenie